Tháng Mười 17, 2021

Khi xâm nhập vào cơ thể, HIV sẽ làm suy giảm hệ thống miễn dịch. Đây là điều kiện thuận lợi để các tác nhân gây bệnh khác xâm nhập và hoành hành. Những bệnh kéo theo này được gọi chung là

Khi xâm nhập vào cơ thể, HIV sẽ làm suy giảm hệ thống miễn dịch. Đây là điều kiện thuận lợi để
các tác nhân gây bệnh khác xâm nhập và hoành hành. Những bệnh kéo theo này được gọi chung là
A. bệnh cơ hội.
B. bệnh truyền nhiễm.
C. bệnh tự miễn.
D. bệnh di truyền.

Hướng dẫn

Những bệnh mắc phải khi người bệnh bị AIDS gọi là bệnh cơ hội.
Đáp án cần chọn là: A