Tháng Tư 19, 2024

Ngày Tết Trung Thu được mừng ở những quốc gia nào?

Ngày Tết Trung Thu được mừng ở những quốc gia nào?

A. Các quốc gia Đông Nam Á

B. Tất cả các quốc gia Châu Á.

C. Phần lớn ở các quốc gia Đông Á.

Câu trả lời là: C. Phần lớn ở các quốc gia Đông Á