Tháng Ba 24, 2023

Năm 1955, để động viên sức mạnh của tuổi trẻ góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh, Ban chấp hành Trung ương Đoàn đã: Phát động phong trào “Ngày thứ bảy lao động kiến thiết Tổ quốc” Mở cuộc vận động thực hiện khẩu hiệu “Hãy trở thành Paven của Việt nam” Mở cuộc vận động “Làm việc đúng giờ, trau dồi nghề nghiệp” Vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia xây dựng nhà máy cơ khí Hà Nội

Năm 1955, để động viên sức mạnh của tuổi trẻ góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh, Ban chấp hành Trung ương Đoàn đã:

  • Phát động phong trào “Ngày thứ bảy lao động kiến thiết Tổ quốc”
  • Mở cuộc vận động thực hiện khẩu hiệu “Hãy trở thành Paven của Việt nam
  • Mở cuộc vận động “Làm việc đúng giờ, trau dồi nghề nghiệp
  • Vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia xây dựng nhà máy cơ khí Hà Nội