Tháng Ba 31, 2023

Năm 2000 tại VN ai là người được tặng danh hiệu “Đại sứ thiện chí Hòa Bình”? Trần Hiếu Ngân, huy chương bạc môn Taekwondo ở Olympic Sydney

Năm 2000 tại VN ai là người được tặng danh hiệu “Đại sứ thiện chí Hòa Bình”?

Trần Hiếu Ngân, huy chương bạc môn Taekwondo ở Olympic Sydney