Tháng Mười Một 28, 2021

Một loại hình văn học – nghệ thuật mới rất phát triển dưới thời Minh, Thanh là

Một loại hình văn học – nghệ thuật mới rất phát triển dưới thời Minh, Thanh là

A. Thơ

B. Kịch nói

C. Kinh kịch

D. Tiểu thuyết

Hướng dẫn

Tiểu thuyết là một hình thức văn học mới phát triển ở thời Minh, Thanh. Với nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung; Thủy Hử của Thị Nại Am; Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân; Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần,…

Đáp án cần chọn là: D