Tháng Mười Một 28, 2021

Loại hình văn học nổi bật và đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật dưới thời Đường là

Loại hình văn học nổi bật và đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật dưới thời Đường là

A. Thơ

B. Kinh kịch

C. Tiểu thuyết

D. Sử thi

Hướng dẫn

Thơ Đường là một trong những lĩnh vực nổi bật nhất của nền văn học Trung Quốc thời kì phong kiến. Thơ Đường phản ánh toàn diện bộ mặt xã hội bấy giờ và đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật.

Đáp án cần chọn là: A