Tháng Mười Một 28, 2021

Các tác phẩm tiểu thuyết nổi tiếng của Trung Quốc thời kì phong kiến bao gồm

Các tác phẩm tiểu thuyết nổi tiếng của Trung Quốc thời kì phong kiến bao gồm

A. Thủy hử, Tây du kí, Tam quốc diễn nghĩa.

B. Cửu chương toán thuật, Tây du kí, Hồng lâu mộng.

C. Thủy hử, Tam quốc diễn nghĩa, Bản thảo cương mục.

D. Tây du kí, Tam quốc diễn nghĩa, A quy chính truyện.

Hướng dẫn

Các tác phẩm tiểu thuyết lớn của văn học Trung quốc thời kì phong kiến bao gồm: Tam quốc diễn nghĩa (La Quán Trung), Thủy hử (Thị Nại Am), Tây du kí (Ngô Thừa Ân), Hồng lâu mộng (Tào Tuyết Cần), …

Đáp án cần chọn là: A