Tháng Mười 17, 2021

Mỗi ngày, một người trưởng thành nên ngủ trung bình bao nhiêu tiếng ?

Mỗi ngày, một người trưởng thành nên ngủ trung bình bao nhiêu tiếng ?
A. 5 tiếng
B. 8 tiếng
C. 9 tiếng
D. 11 tiếng

Hướng dẫn

Người trưởng thành 1 ngày ngủ 7 – 8 tiếng.
Đáp án cần chọn là: B