Tháng Mười 26, 2021

Trong các đối tượng dưới đây, đối tượng nào có thời gian ngủ mỗi ngày nhiều nhất?

Trong các đối tượng dưới đây, đối tượng nào có thời gian ngủ mỗi ngày nhiều nhất?
A. Người cao tuổi
B. Thanh niên
C. Trẻ sơ sinh
D. Trẻ vị thành niên

Hướng dẫn

Trẻ sơ sinh có thời gian ngủ mỗi ngày nhiều nhất.
Đáp án cần chọn là: C