Tháng Tư 18, 2024

Một cuộc khởi nghĩa nông dân diễn ra ở nửa sau thế kỷ 18 đã đi vào ca dao nước ta. Bạn hãy điền vào chổ trống của câu ca dao sau để biết rõ hơn đó là cuộc khởi nghĩa nào? “Chiều chiều én liệng Truông Mây Cảm thương … bị vây trong thành” Chàng Lía Cuộc khởi nghĩa của chàng Lía ở Truông Mây Bình Định.

Một cuộc khởi nghĩa nông dân diễn ra ở nửa sau thế kỷ 18 đã đi vào ca dao nước ta. Bạn hãy điền vào chổ trống của câu ca dao sau để biết rõ hơn đó là cuộc khởi nghĩa nào?

Chiều chiều én liệng Truông Mây

Cảm thương … bị vây trong thành”

Chàng Lía

Cuộc khởi nghĩa của chàng Lía ở Truông Mây Bình Định.