Tháng Mười 25, 2021

Lông mày có tác dụng gì ?

Lông mày có tác dụng gì ?
A. Bảo vệ trán
B. Hạn chế bụi bay vào mắt
C. Ngăn không cho mồ hôi chảy xuống mắt
D. Giữ ẩm cho đôi mắt

Hướng dẫn

Lông mày có tác dụng ngăn không cho mồ hôi chảy xuống mắt.
Đáp án cần chọn là: C