Tháng Mười 24, 2021

Loại đồ uống nào dưới đây có tác dụng an thần, giảm căng thẳng thần kinh và chống mất ngủ?

Loại đồ uống nào dưới đây có tác dụng an thần, giảm căng thẳng thần kinh và chống mất
ngủ?
A. Trà tâm sen
B. Trà móc câu
C. Trà sâm
D. Tất cả các phương án còn lại

Hướng dẫn

Trà tâm sen có tác dụng an thần, giảm căng thẳng thần kinh và chống mất ngủ.
Đáp án cần chọn là: A