Tháng Mười 19, 2021

Để có giấc ngủ tốt, chúng ta có thể áp dụng biện pháp nào sau đây ?

Để có giấc ngủ tốt, chúng ta có thể áp dụng biện pháp nào sau đây ?
A. Tắm nước ấm trước khi đi ngủ
B. Thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao
C. Lắng nghe những bản nhạc du dương
D. Tất cả các phương án còn lại

Hướng dẫn

Để có giấc ngủ tốt, chúng ta có thể
– Tắm nước ấm trước khi đi ngủ
– Thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao
– Lắng nghe những bản nhạc du dương
Đáp án cần chọn là: D