Tháng Mười 19, 2021

Để bảo vệ hệ thần kinh, chúng ta cần lưu ý điều nào sau đây ?

Để bảo vệ hệ thần kinh, chúng ta cần lưu ý điều nào sau đây ?
A. Xây dựng một chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lí
B. Giữ cho tâm hồn được thanh thản, tránh suy nghĩ lo âu
C. Đảm bảo giấc ngủ hằng ngày để phục hồi chức năng của hệ thần kinh sau thời gian làm việc
căng thẳng
D. Tất cả các phương án còn lại

Hướng dẫn

Để bảo vệ hệ thần kinh, chúng ta cần lưu ý:
+ Đảm bảo giấc ngủ hàng ngảy để phục hồi khả năng làm việc của hệ thần kinh sau một ngày làm
việc căng thẳng
+ Giữ cho tâm hồn được thanh thản, tránh suy nghĩ lo âu
+ Xây dựng một chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lí
Đáp án cần chọn là: D