Tháng Ba 21, 2023

Loại đèn nào trẻ em Việt Nam hay chơi khi tết trung thu đến?

Loại đèn nào trẻ em Việt Nam hay chơi khi tết trung thu đến?

A. Đèn lồng

B. Đèn pin

C. Đèn ông sao

Câu trả lời là: C. Đèn ông sao