Tháng Mười 17, 2021

Hoocmôn nào dưới đây tham gia vào cơ chế điều hoà sinh dục ở nam giới và nữ giới?

Hoocmôn nào dưới đây tham gia vào cơ chế điều hoà sinh dục ở nam giới và nữ giới?
A. Testôstêrôn
B. FSH
C. LH
D. Cả B và C

Hướng dẫn

FSH, LH tham gia vào cơ chế điều hoà sinh dục ở nam giới và nữ giới.
Đáp án cần chọn là: D