Tháng Ba 31, 2023

Hơn 300.000 người dân Sài Gòn-Chợ Lớn đã xuống đường đưa tiễn anh Trần Văn Ơn về nơi an nghĩ cuối cùng. Đó là vào ngày: 12/01/1950 16/01/1950 10/01/1950 11/01/1950

Hơn 300.000 người dân Sài Gòn-Chợ Lớn đã xuống đường đưa tiễn anh Trần Văn Ơn về nơi an nghĩ cuối cùng. Đó là vào ngày:

  • 12/01/1950
  • 16/01/1950
  • 10/01/1950
  • 11/01/1950