Tháng Mười 17, 2021

Hoạt động của bộ phận nào giúp da luôn mềm mại và không bị thấm nước ?

Hoạt động của bộ phận nào giúp da luôn mềm mại và không bị thấm nước ?
A. Thụ quan
B. Tuyến mồ hôi
C. Tuyến nhờn
D. Tầng tế bào sống

Hướng dẫn

Hoạt động của tuyến nhờn giúp da luôn mềm mại và không bị thấm nước.
Đáp án cần chọn là: C