Tháng Mười 17, 2021

: Hình sau minh họa cho kì nào trong các lần phân bào của giảm phân.

: Hình sau minh họa cho kì nào trong các lần phân bào của giảm phân.
A. Kì đầu I.
B. Kì giữa II.
C. Kì sau II
D. Kì sau I.

Hướng dẫn

Ở kỳ sau, giảm phân II, Các cromatit tách nhau đi về 2 cực của tế bàos
Đáp án cần chọn là: C