Tháng Ba 31, 2023

Hình ảnh “mây” trong bài thơ Chiều tối của HCM hiểu một cách chính xác nhất so với nguyên bản là: Chòm mây trôi… Chòm mây trôi chầm chậm… Chòm mây lẻ loi, đơn độc trôi chầm chậm…

Hình ảnh “mây” trong bài thơ Chiều tối của HCM hiểu một cách chính xác nhất so với nguyên bản là:

  • Chòm mây trôi…
  • Chòm mây trôi chầm chậm…
  • Chòm mây lẻ loi, đơn độc trôi chầm chậm…