Tháng Ba 31, 2023

Hãy sắp xếp thứ tự về thời gian các trận đánh trước khi diễn ra Chiến dịch Hồ Chí Minh: a) Quảng trị, Thừa Thiên – Huế, Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng. b) Buôn ma Thuột, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng. c) Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng, Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị. d) Thừa Thiên – Huế, Buôn Ma Thuột, Quảng Trị.

Hãy sắp xếp thứ tự về thời gian các trận đánh trước khi diễn ra Chiến dịch Hồ Chí Minh:

a) Quảng trị, Thừa Thiên – Huế, Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng.

b) Buôn ma Thuột, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng.

c) Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng, Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị.

d) Thừa Thiên – Huế, Buôn Ma Thuột, Quảng Trị.