Tháng Tư 16, 2024

Hãy đọc nguyên văn bài thơ được xem như Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc VN; Và cho biết tác giả là ai? Đáp: “Nam quốc Sơn hà Nam đế cư Tiệt nhiên định phận tại thiên thư Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm Nhữ đẳng hành khang thủ bại hư” Tác giả: Lý Thường Kiệt

Hãy đọc nguyên văn bài thơ được xem như Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc VN; Và cho biết tác giả là ai?

Đáp: “Nam quốc Sơn hà Nam đế cư

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

Nhữ đẳng hành khang thủ bại hư”

Tác giả: Lý Thường Kiệt