Tháng Ba 24, 2023

Hãy điền vào chổ trống câu ca dao sau đây cho trọn nghĩa: Ai về … cùng ta Vui ngày … tháng ba mùng mười Phú Thọ ; Giỗ tổ

Hãy điền vào chổ trống câu ca dao sau đây cho trọn nghĩa:

Ai về … cùng ta

Vui ngày … tháng ba mùng mười

Phú Thọ ; Giỗ tổ