Tháng Tư 19, 2024

Hãy chọn câu sai:

Hãy chọn câu sai:

A. Hình bình hành có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường

B. Hình bình hành có các góc đối bằng nhau

C. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau

D. Hình bình hành có các cạnh đối bằng nhau

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Phương pháp: Dựa vào tính chất của hình bình hành

Lời giải chi tiết:

Cách giải: Theo tính chất của hình bình hành thì có: các cạnh đối bằng nhau, các góc đối bằng nhau, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

Do đó câu sai là: Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau.

Chọn C.