Tháng Ba 27, 2023

Hãy cho biết: Phong trào tình nguyện của thanh niên miền Bắc trong những năm 1964-1973 có tên gọi là gì? Ba sẵn sàng – Sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu dũng cảm, sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang – Sẵn sàng khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, công tác và học tập trong bất cứ tình huống nào – Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần đến.

Hãy cho biết: Phong trào tình nguyện của thanh niên miền Bắc trong những năm 1964-1973 có tên gọi là gì?

Ba sẵn sàng

– Sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu dũng cảm, sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang

– Sẵn sàng khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, công tác và học tập trong bất cứ tình huống nào

– Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần đến.