Tháng Ba 24, 2023

Hãy cho biết nội dung của phong trào Trần Quốc Toản là gì? Nói lời hay, làm việc tốt, phấn đấu trở thành cháu ngoan Bác Hồ Canh gác, bảo vệ chiến sĩ cách mạng Giúp đỡ các gia đình neo đơn, gia đình thương binh liệt sĩ

Hãy cho biết nội dung của phong trào Trần Quốc Toản là gì?

  • Nói lời hay, làm việc tốt, phấn đấu trở thành cháu ngoan Bác Hồ
  • Canh gác, bảo vệ chiến sĩ cách mạng
  • Giúp đỡ các gia đình neo đơn, gia đình thương binh liệt sĩ