Tháng Ba 21, 2023

Hãy cho biết ngày thể thao VN là ngày nào? Đáp: Ngày 27/3 hàng năm

Hãy cho biết ngày thể thao VN là ngày nào?

Đáp: Ngày 27/3 hàng năm