Tháng Tư 2, 2023

Hãy cho biết ai là tác giả của đoạn thơ sau đây: Ôi lòng Bác vậy, cứ thương ta Thương cuộc đời chung, thương cỏ hoa Chỉ biết quên mình cho hết thảy Như dòng sông chảy, nặng phù sa Thế Lữ Tố Hữu Chế Lan Viên Nguyễn Khoa Điềm

Hãy cho biết ai là tác giả của đoạn thơ sau đây:

Ôi lòng Bác vậy, cứ thương ta

Thương cuộc đời chung, thương cỏ hoa

Chỉ biết quên mình cho hết thảy

Như dòng sông chảy, nặng phù sa

  • Thế Lữ
  • Tố Hữu
  • Chế Lan Viên
  • Nguyễn Khoa Điềm