Tháng Ba 31, 2023

Hãy cho biết tên người Việt Nam đầu tiên là đại sư thiện chí của UNESCO? Đáp: Đó là cầu thủ bóng đá Lê Huỳnh Đức, tiền đạo hay nhất của Việt Nam và của đội bóng Công an thành phố HCM.

Hãy cho biết tên người Việt Nam đầu tiên là đại sư thiện chí của UNESCO?

Đáp: Đó là cầu thủ bóng đá Lê Huỳnh Đức, tiền đạo hay nhất của Việt Nam và của đội bóng Công an thành phố HCM.