Tháng Ba 24, 2023

Hãy cho biết: “Chiến dịch thanh niên-học sinh-sinh viên tình nguyện hè do tỉnh Đoàn Kiên Giang tổ chức lần đầu tiên vào năm nào? Đáp: Vào năm 2002 (thời gian từ ngày 21/7 đến 11/8/2002). Có 4 đơn vị tham gia: Đại học Cần Thơ, Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang, Trung học Kinh tế-Kỹ thuật Kiên Giang, và Trung học Y tế Kiên Giang.

Hãy cho biết: “Chiến dịch thanh niên-học sinh-sinh viên tình nguyện hè do tỉnh Đoàn Kiên Giang tổ chức lần đầu tiên vào năm nào?

Đáp: Vào năm 2002 (thời gian từ ngày 21/7 đến 11/8/2002). Có 4 đơn vị tham gia: Đại học Cần Thơ, Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang, Trung học Kinh tế-Kỹ thuật Kiên Giang, và Trung học Y tế Kiên Giang.