Tháng Ba 29, 2023

Hàng năm tại KG diễn ra lễ giỗ vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Hãy cho biết vào các ngày tháng nào trong năm? (Ngày âm lịch) Ngày 26-27-28 tháng 8 âm lịch hàng năm

Hàng năm tại KG diễn ra lễ giỗ vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Hãy cho biết vào các ngày tháng nào trong năm? (Ngày âm lịch)

Ngày 26-27-28 tháng 8 âm lịch hàng năm