Tháng Tư 2, 2023

Hai nhân vật được nhắc đến nhiều trong ngày Tết Trung Thu là ai?

Hai nhân vật được nhắc đến nhiều trong ngày Tết Trung Thu là ai?

A. Chị Hằng và Thỏ ngọc

B. Chú Cuội và Thỏ Ngọc

C. Chú Cuội và chị Hằng

Câu trả lời là: C. Chú Cuội và chị Hằng