Tháng Sáu 5, 2023

Góc kề cạnh 1 bên hình thang có số đo 75$^{0}$, góc kề còn lại của cạnh bên đó là:

Góc kề cạnh 1 bên hình thang có số đo 75$^{0}$, góc kề còn lại của cạnh bên đó là:

A. 85$^{0}$

B. 95$^{0}$

C. 105$^{0}$

D. 115$^{0}$

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Ta sử dụng tính chất của hình thang: Ta thấy góc A và D là hai góc trong cùng phía nên \(\widehat A + \widehat D = {180^0}\) từ đó ta suy ra số đo góc A.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\widehat A + \widehat D = {180^0}\)

\(\eqalign{ & \Rightarrow \widehat A = {180^0} – \widehat D \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {180^0} – {75^0} \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {105^0} \cr} \)

Chọn C