Tháng Tư 19, 2024
giải toán bằng máy tính casio

Giải toán bằng máy tính casio fx 570vn plus – Bài 2

Giải toán bằng máy tính casio fx 570vn plus đã được giới thiệu tới các bạn ở bài 1. Trong bài đó sẽ giúp các bạn có những kiến thức nền tảng về sử dụng má tính casio. Tiếp theo loạt bài giải toán bằng máy tính casio, bài này sẽ hướng dẫn sử dụng máy tính casio để giải quyết chủ đề phân tích bằng nhân tử nhờ máy tính casio. Hy vọng bài viết này sẽ thực sự hữu ích với các em.

Bài giảng Giải toán bằng máy tính casio fx 570vn plus này  gồm 4 video sẽ hướng dẫn  các em chi tiết:

LINK TẢI video giải toán 12 bằng máy tính 01.Vi du 1.mp4
LINK TẢI video giải toán 12 bằng máy tính 02.Vi du 2.mp4
LINK TẢI video giải toán 12 bằng máy tính 03.Vi du 3.mp4
LINK TẢI video giải toán 12 bằng máy tính 04.Vi du 4.mp4