Tháng Tư 16, 2024
giải toán bằng máy tính casio

12 chuyên đề giải toán bằng máy tính casio cực chất

12 BỘ VIDEO HƯỚNG DẪN GIẢI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH CASIO
P/s: Thanh niên My đã nói và giờ share. Đề nghị thanh niên khác như thanh niên my ha :))
#vuthaomycasiotoan
===
<3 <3 <3 1. Đạo hàm và tập xác định
LINK TẢI 06 Phuong phap dao ham bang casio – YouTube.MP4
LINK TẢI 07 DH006 – YouTube.MP4
LINK TẢI 08 DH007 – YouTube.MP4
LINK TẢI 09 DH008 – YouTube.MP4
LINK TẢI 11 Cach tinh dao ham cap 2 bang casio – YouTube.MP4
LINK TẢI 12 DH010 – YouTube.MP4
LINK TẢI 18 Tim TXD bang may tinh – YouTube.MP4
LINK TẢI 20 TXD004 – YouTube.MP4
LINK TẢI 21 TXD005 – YouTube.MP4
LINK TẢI 22 TXD006 – YouTube.MP4
<3 <3 <3 2. Tính đồng biến, nghịch biến của hàm số
LINK TẢI 03 Su dung Casio tim khoang bien thien Dang khong chua tham so.mp4
LINK TẢI 04 Su dung Casio tim khoang bien thien dang chua tham so – YouTube.MP4
LINK TẢI SBT009.mp4
LINK TẢI SBT010.mp4
LINK TẢI SBT011.mp4
LINK TẢI SBT012.mp4
LINK TẢI SBT023 – YouTube.MP4
LINK TẢI SBT024 – YouTube.MP4
LINK TẢI SBT025 – YouTube.MP4
LINK TẢI SBT026 – YouTube.MP4
<3 <3 <3 3. Cực trị http://congthucnguyenham.club/n3ppA8″ target=”_blank”>LINK TẢI CT010 – YouTube.MP4
LINK TẢI CT011 – YouTube.MP4
LINK TẢI CT012 – YouTube.MP4
LINK TẢI su dung casio.mp4
<3 <3 <3 4. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất
LINK TẢI 02 Su dung may tinh – YouTube.MP4
LINK TẢI MM008 – YouTube.MP4
LINK TẢI MM009 – YouTube.MP4
LINK TẢI MM010 – YouTube.MP4
LINK TẢI MM011 – YouTube.MP4
LINK TẢI MM012 – YouTube.MP4
LINK TẢI MM013 – YouTube.MP4
LINK TẢI MM014 – YouTube.MP4
<3 <3 <3 5. Tiệm cận
LINK TẢI 02 Su dung may tinh tinh gioi han – YouTube.MP4
LINK TẢI TC011 – YouTube.MP4
LINK TẢI TC012 – YouTube.MP4
LINK TẢI TC013 – YouTube.MP4
LINK TẢI TC015 – YouTube.MP4
<3 <3 <3 6. Casio mũ và logarit
LINK TẢI 02 Rut gon bieu thuc – YouTube.MP4
LINK TẢI 04 Dao ham – YouTube.MP4
LINK TẢI 05 Tim tap xac dinh – YouTube.MP4
LINK TẢI 06 Giai phuong trinh bat phuong trinh – YouTube.MP4
LINK TẢI FormatFactory(1) 08 Ky nang su dung may tinh VD7 – YouTube.mp4
LINK TẢI FormatFactory09 VD8 – YouTube.mp4
LINK TẢI FormatFactory10 Ky nang su dung may tinh – YouTube.mp4
LINK TẢI FormatFactory10 VD9 – YouTube.mp4
<3 <3 <3 7. Nguyên hàm dạng hữu tỷ
LINK TẢI FormatFactory(5) 01 Dang 1 – YouTube.mp4
LINK TẢI FormatFactory02 VD1 – YouTube.mp4
LINK TẢI FormatFactory03 VD2 – YouTube.mp4
LINK TẢI FormatFactory04 Dang 2 – YouTube.mp4
LINK TẢI FormatFactory05 VD3 – YouTube.mp4
LINK TẢI FormatFactory07 Dang 3 – YouTube.mp4
<3 <3 <3 8. Casio số phức
LINK TẢI Phương pháp(1).mp4
LINK TẢI VD1(1).mp4
LINK TẢI VD2(1).mp4
LINK TẢI VD3.mp4
<3 <3 <3 9. Phương trình, bất phương trình tổ hợp
LINK TẢI 09 VD8 – YouTube.MP4
LINK TẢI 10 VD9 – YouTube.MP4
LINK TẢI 11 VD10 – YouTube.MP4
LINK TẢI 12 VD11 – YouTube.MP4
<3 <3 <3 11. Casio giới hạn
LINK TẢI 01 Ly thuyet – YouTube.MP4
LINK TẢI 02 VD – YouTube.MP4
LINK TẢI 03 VD – YouTube.MP4
LINK TẢI 04 VD – YouTube.MP4
<3 <3 <3 12. Casio lượng giác
LINK TẢI 03 VD.mp4
LINK TẢI 04 Dang 2.mp4
LINK TẢI 05 VD.mp4
LINK TẢI 06 VD.mp4
LINK TẢI 07 VD.mp4
LINK TẢI 09 VD.mp4