Tháng Ba 21, 2023

Giá trị của m.n$^{2}$ với m = 3, n = -5 là:

Giá trị của m.n$^{2}$ với m = 3, n = -5 là:

A. – 30

B. 30

C. – 75

D. 75

Hướng dẫn

Thay m = 3, n = -5 vào biểu thức ta được:

m.n$^{2}$ = 3.(-5)$^{2}$ = 3.25 = 75

Chọn đáp án D