Tháng Ba 21, 2023

Đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đầu tiên của Việt Nam là ai? Hoàng Phương Trần Bạch Đằng Nguyễn Lam Nguyễn Văn Cừ

Đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đầu tiên của Việt Nam là ai?

  • Hoàng Phương
  • Trần Bạch Đằng
  • Nguyễn Lam
  • Nguyễn Văn Cừ