Tháng Tư 19, 2024

Đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đầu tiên của Việt Nam là ai? Hoàng Phương Trần Bạch Đằng Nguyễn Lam Nguyễn Văn Cừ

Đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đầu tiên của Việt Nam là ai?

  • Hoàng Phương
  • Trần Bạch Đằng
  • Nguyễn Lam
  • Nguyễn Văn Cừ