Tháng Tư 15, 2024

Đố vui: “ Một con vịt bơi trước hai con vịt Một con vịt bơi giữa hai con vịt Một con vịt bơi sau hai con vịt” Hỏi tổng cộng có bao nhiêu con vịt?

Đố vui:

“ Một con vịt bơi trước hai con vịt

Một con vịt bơi giữa hai con vịt

Một con vịt bơi sau hai con vịt”

Hỏi tổng cộng có bao nhiêu con vịt?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Hướng dẫn

Với ba con vịt bơi thẳng hàng như hình sau thì cả ba khẳng định đều đúng:

Con vịt 1 bơi trước hai con vịt 2 và 3

Con vịt 2 bơi giữa hai con vịt 1 và 3

Con vịt 3 bơi sau hai con vịt 1 và 2

Vậy có ba con vit

Chọn đáp án B