Tháng Tư 2, 2023

Đây là tên tỉnh đã sinh ra các anh hùng như: Nguyễn Thị Định, Lê Anh Xuân, Trần Văn Ơn…? Đáp: Bến Tre

Đây là tên tỉnh đã sinh ra các anh hùng như: Nguyễn Thị Định, Lê Anh Xuân, Trần Văn Ơn…?

Đáp: Bến Tre