Tháng Mười 26, 2021

Dấu hiệu nào dưới đây xuất hiện ở độ tuổi dậy thì của cả nam và nữ ?

Dấu hiệu nào dưới đây xuất hiện ở độ tuổi dậy thì của cả nam và nữ ?
A. Lớn nhanh
B. Xuất hiện mụn trứng cá
C. Mọc lông nách
D. Tất cả các phương án còn lại

Hướng dẫn

Các dấu hiệu A, B, C đều xuất hiện ở độ tuổi dậy thì của cả nam và nữ.
Đáp án cần chọn là: D