Tháng Mười Hai 6, 2023

Đánh giá nào sau đây về giá trị của tập Nhật ký trong tù là đúng? Nhật ký trong tù là tập thơ chứa chan tình cảm nhân đạo Nhiều bài thơ trong Nhật ký trong tù có sự kết hợp hài hoà giữa màu sắc cổ điển và tinh thần hiện đại Ta tìm thấy ở Nhật ký trong tù một tâm hồn vĩ đại của bậc đại trí, đại nhân, đại dũng Cả 3 đánh giá trên

Đánh giá nào sau đây về giá trị của tập Nhật ký trong tù là đúng?

  • Nhật ký trong tù là tập thơ chứa chan tình cảm nhân đạo
  • Nhiều bài thơ trong Nhật ký trong tù có sự kết hợp hài hoà giữa màu sắc cổ điển và tinh thần hiện đại
  • Ta tìm thấy ở Nhật ký trong tù một tâm hồn vĩ đại của bậc đại trí, đại nhân, đại dũng
  • Cả 3 đánh giá trên