Tháng Mười Một 28, 2021

Đặc điểm nổi bật của các nhà nước cổ đại phương Tây là gì?

Đặc điểm nổi bật của các nhà nước cổ đại phương Tây là gì?

A. Là đô thị buôn bán, làm nghề thủ công và sinh hoạt dân chủ

B. Là đô thị với các phường hội thủ công rất phát triển

C. Là đô thị đồng thời cũng là trung tâm buôn bán sầm uất

D. Là đồ thị rất giàu có mà không một nước phương Đông nào có thể sánh

Hướng dẫn

Đáp án: A