Tháng Mười Một 28, 2021

Cư dân cổ đại phương Đông sinh sống bằng nghề gì?

Cư dân cổ đại phương Đông sinh sống bằng nghề gì?

A. Trồng trọt, chăn nuôi.

B. Thương nghiệp.

C. Thủ công nghiệp.

D. Nông nghiệp và những ngành kinh tế bổ trợ cho nghề nông.

Hướng dẫn

Đáp án: D