Tháng Mười Một 28, 2021

Công cụ sản xuất ban đầu của cư dân cổ đại phương Đông là gì?

Công cụ sản xuất ban đầu của cư dân cổ đại phương Đông là gì?

A. Đá.

B. Đồng.

C. Đồng thau, kể cả đá, tre, gỗ.

D. Sắt.

Hướng dẫn

Đáp án: C