Tháng Ba 24, 2023

Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác”. Đó là câu nói nổi tiếng của người đoàn viên thanh niên cộng sản: Lý Tự Trọng Nguyễn Văn Trỗi Nguyễn Thái Bình Võ Thị Sáu

Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác”. Đó là câu nói nổi tiếng của người đoàn viên thanh niên cộng sản:

  • Lý Tự Trọng
  • Nguyễn Văn Trỗi
  • Nguyễn Thái Bình
  • Võ Thị Sáu