Tháng Tư 16, 2024

Cho O nằm giữa hai điểm A và B.Điểm I nằm giữa hai điểm O và B . Chọn câu đúng:

Cho O nằm giữa hai điểm A và B.Điểm I nằm giữa hai điểm O và B . Chọn câu đúng:

A. Điểm O nằm giữa hai điểm A và I

B. Điểm A nằm giữa hai điểm I và B

C. Điểm I nằm giữa hai điểm A và B

D. Cả A, C đều đúng

Hướng dẫn

• Do O nằm giữa hai điểm A và B nên hai tia OA và OB tia đối nhau (1)

Lại có I nằm giữa hai điểm O và B nên suy ra tia OI và tia OB trùng nhau (2)

Từ (1) và (2) suy ra tia OA và tia OI đối nhau.

Vậy điểm O nằm giữa hai điểm A và I. Do đó A đúng.

• Do I nằm giữa hai điểm O và B nên tia IO và tia IB đối nhau (3)

Lại có O nằm giữa hai điểm A và I (chứng minh trên) nên suy ra tia IO và tia IA trùng nhau (4)

Từ (3) và (4) suy ra tia IA và tia IB đối nhau.

Vậy điểm I nằm giữa hai điểm A và B . Do đó D đúng.

Chọn đáp án D.