Tháng Ba 3, 2024

Cho hình vẽ sau: Trên hình vẽ thì hai điểm nào sau đây không cùng thuộc một trong các đường thẳng a; b; c; d:

Cho hình vẽ sau:

Trên hình vẽ thì hai điểm nào sau đây không cùng thuộc một trong các đường thẳng a; b; c; d:

A. M; P

B. N; P

C. P; Q

D. N; Q

Hướng dẫn

Từ hình vẽ:

• Đáp án A: Hai điểm M; P cùng thuộc đường thẳng c nên A đúng.

• Đáp án B: Điểm P chỉ thuộc đường thẳng c nhưng điểm N không thuộc đường thẳng đó nên hai điểm N; P không cùng thuộc một trong các đường thẳng a; b; c; d

Vậy đáp án B sai.

• Đáp án C: Hai điểm P; Q cùng thuộc đường thẳng c nên C đúng.

• Đáp án D: Hai điểm N; Q cùng thuộc đường thẳng d nên D đúng.

Chọn đáp án B.