Tháng Ba 29, 2023

Cho hình vẽ sau: Trên hình vẽ, điểm M thuộc bao nhiêu đường thẳng:

Cho hình vẽ sau:

Trên hình vẽ, điểm M thuộc bao nhiêu đường thẳng:

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Hướng dẫn

Từ hình vẽ:

Điểm M thuộc hai đường thẳng b, c nên đáp án C đúng.

Chọn đáp án C.