Tháng Ba 24, 2023

Cho hình vẽ sau: Đường thẳng n đi qua những điểm nào:

Cho hình vẽ sau:

Đường thẳng n đi qua những điểm nào:

A. Điểm A

B. Điểm B và điểm C

C. Điểm B và điểm D

D. Điểm D và điểm C

Hướng dẫn

Từ hình vẽ:

Đường thẳng n đi qua các điểm B, C nên đáp án B đúng.

Chọn đáp án B.