Tháng Ba 21, 2023

Cho hình vẽ sau: Có bao nhiêu điểm là giao điểm của đúng hai đường thẳng:

Cho hình vẽ sau:

Có bao nhiêu điểm là giao điểm của đúng hai đường thẳng:

A. 5

B. 6

C. 12

D. 10

Hướng dẫn

Trên hình vẽ có 10 điểm là giao điểm của đúng hai đường thẳng là: A, B, C, D, E, M, N, P, Q, R

Chọn đáp án D.